.: Gear Servo Motor ที่ออกแบบง่าย จัดส่งไว ใช้กับได้ทุกยี่ห้อ :.  
MF Series Gearbox for Servo Motor สำหรับทุกรูปแบบการติดตั้งicon

 ความละเอียดสูง  น้อยกว่า 4 Arcmin เหมาะกับงาน ทุกรูปแบบ Applicaiton 

More...
MD Series Gearbox for Servo Motor สำหรับงาน Index Table Positioner Delta Roboticon

 เหมาะกับงาน Turn Table และ Posioner  ยอดเยี่ยมมาก

More...
AB Series Gear Servo Motor สำหรับทุกรูปแบบการติดตั้ง

เหมาะกับทุกๆ  Application ดังนั้น ถ้าลุกค้าไม่รู้จะเลือกรุ่นไหน แนะนำให้เลือกรุ่นนี้ก่อนเลยครับ และเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ APEX

More...
AE Series Gear Servo Motor สำหรับงาน Ballscrew Belt Drive

Application ที่เน้นการหมุนต่อเนื่อง ไม่มีการรับแรงในแนว Radial Load หรือ พวก งาน Belt Drive , Chain Drive เป็น รุ่นที่ราคาประหยัดที่สุด

More...
AF Series Gear Servo สำหรับงาน Rack Pinion งานขับโซ่

Application ที่ เน้นการรับแรงในแนว Radial Load หรือ พวก งาน Belt Drive , Chain Drive เป็นรุ่น Best Performance

More...
AD Series Gear Servo สำหรับงาน Index Table Positioner Delta Robot

เหมาะอย่างยิ่งกับ งาน Turn Table หรือ Index Table   และในปัจจุบัน ก็จะมีเริ่มใช้งานกับ Robot มากขึ้น

More...
AH Series Gearbox for Servo Motor

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน BarBQ  หรือ Postioner ที่ต้องการ หมุนชิ้นเพื่อให้ Robot เชื่อมหรือ Spot ชิ้นงาน

More...
PD Series Gear Servo Motor

Body จะ เป็น Alloy และเฟืองภายในจะเป็นฟันตรง ควรเลือกผ่านระบบ Design Tools ใน web ของ Apex จะดีที่สุด

More...
PAII Series Gearbox for Servo Motor

คล้ายกับ AB Series เป็นรุ่น อเนกประสงค์ เฟืองภายในเป็นฟันตรง และ Body เป็น Alloy

More...